• روان کننده بتن PLAST CER

  روان کننده بتن و کاهنده آب

  CHRYSO Plast CER
  کاربردها
  • انواع سیمان
  • بتن آماده با کارایی پایدار
  • قطعات پیش ساخته سنگین
  • بتن پیش تنیده و بتن قابل پمپ
  • بتن مسلح به طور کلی
  نحوه مصرف

  مقدار مصرف: ۰٫۲ تا ۰٫۸ کیلوگرم برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان. معمولا ۰٫۳% وزن سیمان مصرف می شود.

  از ۰٫۲ تا ۰٫۳۵ اثر کاهندگی آب غالب است و در مقادیر مصرف بیش از ۰٫۳۵ درصد اثر ثانویه دیرگیرکنندگی نمایان می شود. این محصول کاملا با آب مخلوط می گردد و باید به آب اختلاط اضافه گردد.

  مقدار بهینه مصرف فقط پس از انجام آزمایش، با در نظر داشتن شرایط محلی موثر بر کارایی مخلوط و خصوصیات مکانیکی مورد نیاز بتن قابل تعیین است.

  روان کننده بتن و کاهنده آب و نفوذپذیری بتن

 • سوپرفوق روان کننده پلی کربوکسیلات - شالمان

  سوپر فوق روان کننده و کاهنده شدید آب با حفظ اسلامپ

  CHRYSO Optima 270

  افزایش مقاومت بتن با کاهش شدید نسبت آب به سیمان و پراکندگی بالای ذرات سیمان

  کاربردها
  • همه انواع سیمان
  • پیش سازی (Prefabrication) سنگین
  • بتن پیش تنیده
  • بتن آماده مصرف
  • بتن مرطوب، پلاستیک یا روان
  • بتن خودتراز
  • بتن استحکام بالا با کارپذیری بسیار ماندگار
  • سازگار با میکروسیلیس، GGBS و Fly Ash
  • بتن ریزی در سازه های با آرماتوربندی متراکم (تراکم بالای میلگرد)
  نحوه مصرف

  مقدار مصرف: بین ۰٫۳ تا ۲ کیلوگرم در هر ۱۰۰ کیلوگرم سیمان

  می تواند پیش از مخلوط کردن بتن، به آب افزوده شود. هر چند می توان آن را پس از مخلوط  کردن نیز به بتن اضافه کرد. مقدار بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمون های عملی و با در نظر گرفتن شرایط محلی موثر بر کارپذیری مخلوط و خواص مکانیکی مورد نیاز برای بتن، می تواند تعیین شود.

  تذکر:
  • استفاده بیش از مقدار بهینه ممکن است موجب بروز جداشدگی در بتن شود.
  • جهت بهره گیری از خاصیت حفظ اسلامپ بایستی مقداری از ماده در مرحله تولید بتن همراه با آب اختلاط به بتن اضافه گردد.