انواع افزودنی روان کننده بتن ، افزودنی فوق روان کننده بتن ، افزودنی زودگیر بتن ، افزودنی دیرگیر بتن ، افزودنی ضد انجماد بتن ، روان کننده و فوق روان کننده بتن ، ابر روان کننده یا سوپرفوق روان کننده بتن، دیرگیر کننده بتن ، تندگیر کننده بتن ، انواع مواد و افزودنی ها برای ساخت بتن خود تراکم ، بتن خود متراکم ، بتن خود تراز ، بتن توانمند ، بتن نسوز ، بتن پر مقاومت ، بتن الیافی ، بتن پلیمری ، بتن متخلخل ، بتن اسفنجی ، بتن پایا ، بتن پر دوام ، بتن آب بند
.
.
.

 • افزودنی بتن در هوای سرد - شالمان

  افزودنی تسریع کننده بتن

  • CHRYSO Xel384
  • افزودنی تسریع کننده بتن شالمان – کریزو – کاتالیزور هیدراتاسیون بوده، فاقد یون کلر مناسب برای بتن ریزی در هوای سرد (تا ۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر)
  • .
  • کاربردها
  • سازگار با تمام انواع سیمان
  • مناسب برای سیمان CEM III
  • قطعات پیش ساخته
  • بتن قالبی
  • بتن پیش تنیده
  • بتن آماده
  • سازه های سنتی
  • بتن با مقاومت اولیه بالا

   

  • نحوه و مقدار مصرف:
  • ۰٫۵ تا ۳ کیلوگرم برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان. معمولا ۱% وزن سیمان مصرف می شود. این محصول کاملا محلول در آب است و بهتر است آنرا به آب اختلاط اضافه نمود و یا مستقیما قبل از تخلیه به میکسر اضافه گردد. مقدار آب باید با توجه به کارایی مورد نیاز تعیین شود. برای رسیدن به دز بهینه انجام آزمایشات با در نظر گرفتن کارایی و مقاومت مکانیکی الزامی است.

  افزودنی تسریع کننده بتن – شالمان

 • افزودنی حباب زای بتن

  افزودنی حباب ساز بتن

  CHRYSO Air G100

   

  کاربردها

  • سازگار با انواع سیمان ها
  • جاده های بتنی، باندهای پرواز اصلی و فرعی فرودگاهها
  • سد ها و مخازن آب
  • سازه های دریایی
  • بتن های اکسپوز در معرض یخ زدگی و ذوب شدن
  • جبران زبری بتن حاصل از سنگدانه های حاوی ریز دانه های کم
  نحوه مصرف

  میزان مصرف: ۰٫۰۴ تا ۰٫۶  درصد وزن سیمان مصرفی.

  این محصول کاملا محلول در آب است و بهتر است قبل از تخلیه به میکسر بتن، با آب اختلاط بتن مخلوط گردد. مقدار دقیق مصرف از طریق تهیه مخلوطهای آزمایشی و اندازه گیری مقدار هوای ایجاد شده تعیین می شود. بمنظور تعیین میزان مصرف بهینه، انجام ارزیابی های عملی و آزمایشگاهی، با توجه به شرایط محلی و مقاومت مکانیکی مورد نیاز بتن ضروری می باشد.

 • روان کننده بتن PLAST CER

  روان کننده بتن و کاهنده آب

  CHRYSO Plast CER
  کاربردها
  • انواع سیمان
  • بتن آماده با کارایی پایدار
  • قطعات پیش ساخته سنگین
  • بتن پیش تنیده و بتن قابل پمپ
  • بتن مسلح به طور کلی
  نحوه مصرف

  مقدار مصرف: ۰٫۲ تا ۰٫۸ کیلوگرم برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان. معمولا ۰٫۳% وزن سیمان مصرف می شود.

  از ۰٫۲ تا ۰٫۳۵ اثر کاهندگی آب غالب است و در مقادیر مصرف بیش از ۰٫۳۵ درصد اثر ثانویه دیرگیرکنندگی نمایان می شود. این محصول کاملا با آب مخلوط می گردد و باید به آب اختلاط اضافه گردد.

  مقدار بهینه مصرف فقط پس از انجام آزمایش، با در نظر داشتن شرایط محلی موثر بر کارایی مخلوط و خصوصیات مکانیکی مورد نیاز بتن قابل تعیین است.

  روان کننده بتن و کاهنده آب و نفوذپذیری بتن

 • روان کننده و آب بندکننده بتن - شالمان

  روان کننده و آب بند کننده بتن

  CHRYSO ME610
  کاربردها
  • بتن ساختمانی
  • بتن قطعات پیش ساخته
  • بتن ستون بندی
  • بتن زیر سطحی
  • بتن مقاوم در برابر آب
  نحوه مصرف

  میزان مصرف: معمولا ۰٫۵ کیلوگرم به ازای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان است. این روان کننده و آب بند کننده بتن کاملا در آب حل می شود. این محصول باید همراه با آب مصرفی برای مخلوط کردن افزوده شود تا اثر آن به بیشترین مقدار برسد.

 • روان کننده کریزو PLAST 209

  روان کننده و کاهنده آب

  CHRYSO Plast 209

   

  کاربردها
  • تمام انواع سیمان
  • بتن آماده
  • بتن مسلح
  • قطعات پیش ساخته سنگین
  • بتن پیش تنیده
  • بتن قابل پمپ
  نحوه مصرف

  دز مصرف: ۰٫۳ تا ۳ کیلوگرم برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان. معمولا نیم درصد وزن سیمان مصرف می شود. این محصول کاملا با آب مخلوط می شود و بهتر است به آب اختلاط اضافه گردد. مقدار بهینه  مصرف این محصول فقط پس از انجام آزمایش، با در نظر گرفتن شرایط محلی موثر بر کارایی مخلوط و خصوصیات مکانیکی مورد نیاز بتن قابل تعیین است.

 • سوپرفوق روان کننده پلی کربوکسیلات - شالمان

  سوپر فوق روان کننده و کاهنده شدید آب با حفظ اسلامپ

  CHRYSO Optima 270

  افزایش مقاومت بتن با کاهش شدید نسبت آب به سیمان و پراکندگی بالای ذرات سیمان

  کاربردها
  • همه انواع سیمان
  • پیش سازی (Prefabrication) سنگین
  • بتن پیش تنیده
  • بتن آماده مصرف
  • بتن مرطوب، پلاستیک یا روان
  • بتن خودتراز
  • بتن استحکام بالا با کارپذیری بسیار ماندگار
  • سازگار با میکروسیلیس، GGBS و Fly Ash
  • بتن ریزی در سازه های با آرماتوربندی متراکم (تراکم بالای میلگرد)
  نحوه مصرف

  مقدار مصرف: بین ۰٫۳ تا ۲ کیلوگرم در هر ۱۰۰ کیلوگرم سیمان

  می تواند پیش از مخلوط کردن بتن، به آب افزوده شود. هر چند می توان آن را پس از مخلوط  کردن نیز به بتن اضافه کرد. مقدار بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمون های عملی و با در نظر گرفتن شرایط محلی موثر بر کارپذیری مخلوط و خواص مکانیکی مورد نیاز برای بتن، می تواند تعیین شود.

  تذکر:
  • استفاده بیش از مقدار بهینه ممکن است موجب بروز جداشدگی در بتن شود.
  • جهت بهره گیری از خاصیت حفظ اسلامپ بایستی مقداری از ماده در مرحله تولید بتن همراه با آب اختلاط به بتن اضافه گردد.

   

 • فوق روان کننده کریزو ME450

  فوق روان کننده و کاهنده آب با حفظ اسلامپ

  CHRYSO Fluid ME450

  افزایش مقاومت بتن با کاهش نسبت آب به سیمان ، افزایش لزجت و حالت خمیری بتن

  کاربردها
  • بتن تقویت شده
  • بتن استحکام بالا با حفظ کارپذیری
  • بتن ستون بندی و بتن های حجیم
  • بتن با زمان حمل بالا
  • سازگار با میکروسیلیس، GGBS  و fly ash
  نحوه مصرف

  مقدار مصرف: ۰٫۳ تا ۲ کیلوگرم به ازای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان.

  کاملا در آب حل می شود و بسته به کارپذیری مورد نیاز، می تواند به بخشی از آب مخلوط یا مخلوط نهایی اضافه شود. مقدار صحیح مقدار بهینه را تنها پس از آزمون های عملی و با در نظر گرفتن شرایط محیطی موثر بر کارپذیری مخلوط و خواص مکانیکی مورد نیاز می توان تعیین کرد.

  جهت بهره گیری از خاصیت حفظ اسلامپ بایستی مقداری از ماده در مرحله تولید بتن همراه با آب اختلاط به بتن اضافه گردد